Sale!

THENDIVARGAM

Add to Wishlist
Add to Wishlist

65 52

Pages : 64

Author : Thakazhi

Categories: ,

Description

THENDIVARGAM

സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതശ്രേണികളിൽ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുന്നവർ കാണാതെ പോകുന്ന ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്. കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കും. കാർക്കിച്ച് തുപ്പും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് തെണ്ടിവർഗ്ഗം. അവരും മനുഷ്യരാണ്. അവർക്കും വികാരവിചാരങ്ങളുണ്ട്. മോഹങ്ങളും മോഹഭംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. സാഹിത്യത്തിന് ചേരാത്ത വിഷയമാണോ അവരുടെ കഥകൾ. അല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അധഃസ്ഥിതരുടെ കഥാകാരനാണ് താനെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി വിളിച്ചുപറയുകയാണ് തകഴി, തെണ്ടിവർഗ്ഗം എന്ന ഈ നോവലിലൂടെ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “THENDIVARGAM”

Your email address will not be published.