Sale!

PENNU

Add to Wishlist
Add to Wishlist

155 127

Pages : 124

Categories: , Tags: ,

Description

Pennu

അവളും ഒരു പെണ്ണാണ്; മുലയും തലയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വൾ പെണ്ണാകുമോ? പെണ്ണിനെ പെണ്ണാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പെണ്ണിന്റെ ദൗർബ്ബല്യങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, മിടുക്കുകൾ. മുലയേയും തലയേയും തന്നെ ആകർഷകങ്ങളാക്കുന്ന സ്ത്രീത്വം. ഇതെല്ലാം വേണം. എന്നുവെച്ചാൽ പെണ്ണ് ദുർബ്ബലയായിരിക്കണം; കരുത്തു ള്ളവളായിരിക്കണം.

-സ്വവർഗ്ഗ സ്നേഹത്തിന്റെ തീവ്രതകളിലേയ്ക്കും അനുഭവ വൈവിധ്യങ്ങളിലേയ്ക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ്.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PENNU”

Your email address will not be published. Required fields are marked *